Kategori: Aktuellt

Vi söker politisk sekreterare med inriktning sociala medier

Vill du lyfta Socialdemokraterna i Linköping i sociala medier? Vi söker en vikarie på 50% för ett föräldravikariat med start augusti 2023 t.o.m. sista februari 2024.  Du kommer bli en del av ett trevligt gäng bestående av två kommunalråd, en borgmästare och två politiska sekreterare. Sedan årsskiftet styr vi Linköpings kommun ihop med Moderaterna. Det…

Läs mer

Mari Hultgren ny ordförande för S i Linköping

På årsmötet 26 mars valdes Mari Hultgren till ny ordförande för Socialdemokraterna i Linköping. Hon efterträder Eva Lindh. Mari Hultgren har många års erfarenhet av folkrörelsearbete och politiska uppdrag. Hon har bland annat varit kommunalråd och haft uppdrag i olika nämnder, kommunala bolag och räddningstjänsten. Sedan årsskiftet 2022/2023 är hon ordförande i bygg- och miljönämnden….

Läs mer

Minskade elevkullar orsak till nedläggning av skolor och förskolor

Många har reagerat över vårt beslut att lägga ner tre skolor och elva förskolor. Men det är nödvändigt om vi inte ska behöva dra ner på personal. Sedan årsskiftet 2022/2023 styr vi Linköping ihop med Moderaterna och beslutet togs på barn- och ungdomsnämndens sammanträde 23 mars. Det föds allt färre barn och alla prognoser visar…

Läs mer

Barn i ekonomisk utsatthet ska få kraftig rabatt i kulturskolan

Från och med hösten 2023 kommer barn från familjer med låg inkomst få cirka 80 procents rabatt på kulturskolans terminsavgifter. Syftet med rabatten är att fler från socioekonomiskt utsatta områden ska få en meningsfull fritid. För att vara berättigad den lägre avgiften ska hushållets sammanlagda inkomst uppgå till max 26 250 kronor per månad. Beslutet togs…

Läs mer