Kategori: Aktuellt

Ansvarsfull budget i tuffa tider

Socialdemokraterna och Moderaterna har nu presenterat vår gemensamma budget för 2024. Den ansträngda ekonomin i samhället påverkar även Linköpings kommun, men till skillnad mot många andra kommuner lägger vi inga besparingar på verksamheter som skola och äldreomsorg. I kommuner och regioner runtom i Sverige redovisas stora underskott. Norrköpings kommun presenterade nyligen ett underskott på cirka…

Läs mer

Nolltolerans mot olovliga bosättningar

Linköpings kommun och polisen kommer jobba tätare ihop för att skyndsamt få bort olovliga bosättningar och se till att nya inte sätts upp.  Olovliga bosättningar, där människor sätter upp tält, bilar och husvagnar att bo i utanför anvisat område, är olagliga och omfattas inte av allemansrätten. Saneringsarbetet kostar kommunen stora summor. Polisen vittnar även om…

Läs mer

Tre stadsdelar får nya fotbollsplaner

Berga, Ekängen och Lambohov ska få varsin ny fotbollsplan. Fotbollsplanerna beräknas stå färdiga i november i år.  Att ha nära till olika anläggningar och aktivitetsmiljöer har stor betydelse för att människor ska vara fysiskt aktiva. Ett av våra största folkhälsoproblem är att människor inte får tillräckligt med fysisk aktivitet. Det finns ett tydligt samband mellan…

Läs mer

Nytt trygghetsarbete med ICA och Polisen

Linköpings kommun har signerat en överenskommelse med ICA Supermarket Berga och polisen. Syftet är att öka tryggheten i Berga. Berga är en stadsdel som till och från varit drabbad av händelser kopplade till kriminalitet som skjutningar, drogförsäljning och gäng, vilket ökat känslan av otrygghet hos många invånare, främst vid centrum. Kommunen kan inte på egen…

Läs mer