Skriva motioner

En motion kan behandla en politisk fråga där den som skriver motionen vill få partiet att ta ställning i en viss riktning. Det kan handla om att förtydliga eller förändra partiets politik i något avseende eller förändra partiets organisation.

Sista dagen att skicka in din motion för att den ska behandlas på representantskapet i april är söndag 3 mars.

Sista dagen att skicka in din motion för att den ska behandlas på representantskapet i september är söndag 4 augusti.

Motionerna skickas till [email protected].