Elias Aguirre

Elias Aguirre ansvarar för skolfrågorna och är sedan årsskiftet 2022/2023 ny ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Elias Aguirre gick med i Socialdemokraterna 2003. Han hade precis tagit studenten och flyttat från Stockholm till Norrköping för att studera programmet Samhälls- och kulturanalys på Linköpings Universitet.

Jag blev inspirerad av valet 2002, minns han. Där lyckades vi gå framåt trots att vi hade regeringsmakten och fick utstå flera attacker från borgerligheten.

Kort efter att Elias Aguirre gick med flyttade han till Linköping eftersom han även fann kärleken inom partiet. De är fortfarande tillsammans och är båda aktiva.

Att Elias Aguirre valde just Socialdemokraterna beror på att han vill vara med och bidra till att Sverige fortsätter vara världens bästa välfärdsland.

– För mig innebär det att alla hjälps åt – inte att alla ska klara sig själva enligt det nyliberala sättet, säger han.

Elias Aguirre tycker att Socialdemokraterna är det enda partiet som klarar av jämlikheten samtidigt som det finns en idé om hur vi skapar ekonomiskt välstånd.

Det är en jättestyrka att vi varit så bra på att få med så många på våra förbättringar i samhället. Vi har en jämlikhetstanke som både gynnar medelklassen och arbetarklassen, säger han.

Elias Aguirre har nu gjort ett par år som kommunalråd. 2015 blev han ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Att hitta frågor att jobba hårt med har det inte varit någon brist på sedan dess. Under Elias Aguirres tid på posten var byggtakten i kommunen uppe på rekordnivåer sedan miljonprogramsåren på 1960- och 70-talet.

2019 blev han vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Vi är det enda parti som klarar av jämlikheten samtidigt som det finns en idé om hur vi skapar ekonomiskt välstånd.

Efter valet 2022 bildade Socialdemokraterna tillsammans med Moderaterna ett nytt styre för Linköping och sedan 1 januari 2023 är han ordförande för barn- och ungdomsnämnden.

Elias Aguirre tycker att läsandet behöver uppvärderas. Det gäller att vara tydlig med förväntningarna på barn och unga inom skolan, anser han, men också att bryta den växande skolsegregationen och se till att alla barn får möjlighet till en bra skolgång.

Det fria skolvalet nämner han som en orsak till den ökade ojämlikheten i skolan.

Om du hade makten att avskaffa det, skulle du då göra det?

Jag skulle ta en rejäl diskussion om det i alla fall. Det fria skolvalet orsakar skada på så många sätt. Det drabbar alla men gynnar ingen. Vi kan aldrig acceptera att vi har skolor där inget barn har svenska som modersmål hemma. Det ger ingen bra start i livet.

Ett sätt att få mer jämlika skolor inom kommunen tror han kan vara att placera nya skolor smart, bygga mer blandade bostadsområden och ha tillräckligt med resurser på rätt plats.

Själv växte han upp i miljonprogramsområdet Hallonbergen i Stockholm. Stadsdelen var redan då segregerad, men segregationen har fördjupats sedan dess.

–  Det positiva med att växa upp där var att människor från olika platser i samhället och världen möttes. Vi blev inte främlingar för varandra. Det negativa var att det kunde vara en rå miljö i perioder, minns han.

Jag måste säga att skolan är bra på många sätt. Det finns mycket positivt att bygga på.

Nu går Elias Aguirre egna barn i skolan.

Det är spännande! Det är nästan 20 år sedan jag själv slutade grundskolan och saker förändras. Nu får jag en bild av hur det fungerar. Jag måste säga att skolan också är bra på många sätt. Det finns mycket positivt att bygga på.

Privat tycker han om att gå på loppis och leta gamla prylar, eller snickra på sommarhuset i Björkfors dit familjen åker ungefär varannan helg och stora delar av loven.

Hemma pratas det fortfarande mycket politik.

– Vi har alltid en pågående diskussion om samhällsfrågor. Det ger väldigt mycket att ha en person nära som också tänker på de här sakerna. Jag och Ellen har alltid jobbat bra som ett team.

Fakta

Namn: Elias Aguirre
Född: 1984
Familj: Fru och barn
Uppvuxen: Sundbyberg, Stockholm. Bor i Linköping sedan 2003

Politiska uppdrag: Ordförande i barn- och ungdomsnämnden från 2023. Vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden mellan 2019 och 2022. Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018. Satt innan dess i regionfullmäktige samt i hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen.