Vårt parti

Socialdemokraterna i Linköping (traditionellt kallad arbetarekommun) är en ideell politisk förening.

Arbetarekommunen består av flera mindre föreningar, så kallade socialdemokratiska föreningar. Där möts medlemmarna kring exempelvis det geografiska området som de bor i eller i en förening som samlar medlemmar inom samma yrkeskategori.

Vi har också föreningar för studenter, ungdomar, kvinnor och hbtq-personer. Det som är gemensamt för alla är att de arbetar för att genomföra socialdemokratisk politik.

Verksamheten för Socialdemokraterna i Linköping handlar om att hålla den socialdemokratiska idén i fokus; formulera politik för framtidens utmaningar och värva medlemmar som delar vår uppfattning om hur samhället ska utvecklas.

Vi arbetar ständigt för att våra medlemmar ska utvecklas i sitt medlemskap och som åtnjuta partivännernas förtroende. Det förtroendet leder ibland till uppdrag inom partiorganisationen, domstolar, nämnder eller något av de beslutande församlingarna i riksdag, kommun eller region.