Studier

Medlemsutbildningar 2024

Socialdemokraterna är ett folkrörelse- och folkbildningsparti. Våra medlemsutbildningar ska ge varje medlem förutsättningar att stärka sina kunskap om vår organisation, ideologi och historia.

S1an: Grundläggande – Socialdemokraterna, en folkrörelse blir till. 

  • 21-22 september kommer utbildningen S1an att hållas i Norrköping. För att anmäla dig till detta tillfälle klickar du här.
  • 12-13 oktober kommer utbildningen S1an att hållas i Linköping. För att anmälda dig till detta tillfälle klickar du här.

S2an: Fortsättning – Ideologi, historia och organisation.

  • 23-24 november kommer utbildningen S2an att hållas i Linköping. För att anmäla dig till detta tillfälle klickar du här.

S3an: Fördjupning – Så förändrar vi samhället.

Tredje delen i medlemsutbildningens har till huvudsyfte att ge deltagarna konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap för att bygga en stark folkrörelse baserad på starka medlemmar. Utbildningen ska stärka deltagarnas kunskaper och känsla för vikten av folkrörelseorganisering. Utbildningen genomförs löpande under året, fördelat geografiskt över landet.

Mer information om och ansökan till del 3