Studier

Medlemsutbildningar

Socialdemokraterna är ett folkrörelse- och folkbildningsparti. Våra medlemsutbildningar ska ge varje medlem förutsättningar att stärka sina kunskap om vår organisation, ideologi och historia.

S1an: Grundläggande – Socialdemokraterna, en folkrörelse blir till. 

  • 1-2 april kommer utbildningen S1an att hållas i Linköping. För att anmäla dig till detta tillfälle går du in på den här länken.
  • 16-17 september kommer utbildningen S1an att hållas i Norrköping. För att anmäla dig till detta tillfälle går du in på den här länken.
  • 21-22 oktober kommer utbildningen S1an att hållas i Linköping. För att anmäla dig till detta tillfälle går du in på den här länken.

S2an: Fortsättning – Ideologi, historia och organisation.

  • 13-14 maj kommer utbildningen S2an att hållas i Norrköping. För att anmäla dig till detta tillfälle går du in på den här länken. 
  • 11-12 november kommer utbildningen S2an att hållas i Linköping. För att anmäla dig till detta tillfälle går du in på den här länken.

S3an: Fördjupning – Så förändrar vi samhället.

Tredje delen i medlemsutbildningens har till huvudsyfte att ge deltagarna konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap för att bygga en stark folkrörelse baserad på starka medlemmar. Utbildningen ska stärka deltagarnas kunskaper och känsla för vikten av folkrörelseorganisering. Utbildningen genomförs löpande under året, fördelat geografiskt över landet.

Mer information om och ansökan till del 3