Studier

Medlemsutbildningar

Socialdemokraterna är ett folkrörelse- och folkbildningsparti. Våra medlemsutbildningar ska ge varje medlem förutsättningar att stärka sina kunskap om vår organisation, ideologi och historia.

S1an: Grundläggande – Socialdemokraterna, en folkrörelse blir till. 

2022 kommer vi hålla utbildningen vid flera tillfällen. Första omgången sker 5-6 mars, och kommer ske fysiskt i Linköping

S1:an är den första grundkursen hos Socialdemokraterna där vi bland annat går igenom vår historia samt ideologi. För anmälan och mer information kontakta ombudsman Fia Storkull, [email protected].

S2an: Fortsättning – Ideologi, historia och organisation.

Vi återkommer med tillfällen för 2022.

S3an: Fördjupning – Så förändrar vi samhället.

Tredje delen i medlemsutbildningens har till huvudsyfte att ge deltagarna konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap för att bygga en stark folkrörelse baserad på starka medlemmar. Utbildningen ska stärka deltagarnas kunskaper och känsla för vikten av folkrörelseorganisering. Utbildningen genomförs löpande under året, fördelat geografiskt över landet.

Mer information om och ansökan till del 3