Studier

Medlemsutbildningar

Socialdemokraterna är ett folkrörelse- och folkbildningsparti. Våra medlemsutbildningar ska ge varje medlem förutsättningar att stärka sina kunskap om vår organisation, ideologi och historia.

Del 1: Grundläggande – Socialdemokraterna, en folkrörelse blir till. I denna del av medlemutbildningen diskuterar vi de grundläggande värdeorden i vår ideologi. Du får en förståelse för vår historia, vår organisation samt hur folkrörelsen fungerar och dess styrka.

Datum våren 2019:

14/3 – uppstart studiecirkel medlemsutbildning del 1

Studiecirkeln kommer pågår 14 mars-4 april och träffarna är på torsdagar mellan 18.00-20.00

Frågor kan Niklas Nåbo, studieledare, svara på. Du når Niklas på 0762-26 05 37.

Anmälan görs här

 

Del 2: Fortsättning – Ideologi, historia och organisation.I denna del får du en introduktion till kommunikation och opini­onsbildning. Vi fortsätter lära om historia, organisation och ideologi. Du får bland annat en bättre förståelse för hur klass, kön och andra maktstrukturer påverkar oss.

Datum våren 2019:

6-7/4 – medlemsutbildning del 2

För frågor, kontakta Jonas Franzen som är ombudsman hos Socialdemokraterna i Östergötland.

 

Del 3: Fördjupning – Så förändrar vi samhället.

Tredje delen i medlemsutbildningens har till huvudsyfte att ge deltagarna konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap för att bygga en stark folkrörelse baserad på starka medlemmar. Utbildningen ska stärka deltagarnas kunskaper och känsla för vikten av folkrörelseorganisering. Utbildningen genomförs löpande under året, fördelat geografiskt över landet.

Mer information om och ansökan till del 3

facebook Twitter Email