Ingen socialdemokrati utan fika och kakor. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Aktuella nomineringar

Nedan finns aktuella nomineringar. Information om aktuella nomineringar skickas även ut i våra medlemsbrev. Du kan nominera som enskild eller som s-förening.

Fyllnadsval till nämnder:

Ersättare barn- och ungdomsnämnden

Ledamot bildningsnämnden

Ledamot samhällsbyggandsnämnden

Nomineringstiden pågår mellan 12 november-15 januari. Nomineringar skickas till [email protected]. Valen kommer att göras på januaris representantskap.

 

Fyllnadsval Socialdemokraterna i Linköpings valberedning:

En ledamot av valberedningen.

Nomineringstiden pågår mellan 12 november-15 januari. Nomineringar skickas till [email protected]. Valen kommer att göras på januaris representantskap.

 

På Socialdemokraterna i Linköpings årsmöte i mars 2020 ska det väljas:

1 kassör (idag Peter Hermansson)

1 facklig ledare (idag Anders Berg)

4 ledamöter (idag Elias Aguirre, Mari Hultgren, Christoffer Olsson och en vakant plats)

Det ska även väljas:

3 revisorer + 3 revisorsersättare

1 fanbärare + ersättare

1 årsmötesombud + 1 ersättare till Linköpings föreningsarkiv

2 årsmötesombud + 2 ersättare till Marieborgs folkhögskola

2 årsmötesombud + 2 ersättare till FN-föreningen

Kongressombud (idag 33) och ersättare till partidistriktets kongresser för perioden 1 november 2020-31 oktober 2021

Vi vill även få in nomineringar till Brantingmedaljen som ska delas ut på årsmötet. Brantingmedaljen delas ut till personer som har bidragit till partiets arbete (politiskt och/eller organisatoriskt) under många år och som förtjänar att uppmärksammas för sina insatser.

Nomineringstiden pågår till den 15 februari 2020. Nominering skickas till Fia Storkull, ombudsman Socialdemokraterna i Linköping, [email protected] eller [email protected].

 

Bra att veta om nomineringar, förväntningar och processer

Kom ihåg att du som nominerar ansvarar för att den nominerade är medveten om uppdragets innebörd och vad det innebär att företräda Socialdemokraterna i Linköping.

De som kan nominera är föreningar anslutna till Linköpings arbetarekommun. Du kan även nominera som enskild medlem.

 

 

 

 

facebook Twitter Email