Aktuella nomineringar

Nedan finns aktuella nomineringar. Information om aktuella nomineringar skickas även ut i våra medlemsbrev.

Nominera – nämndemän

Nu är det dags att nominera den/de som du eller din s-förening tycker är lämpliga att tjänstgöra som nämndemän under perioden 2020-2023. Antalet nämndemän till Tingsrätten som Socialdemokraterna i Linköping ska utse är ännu inte fastslaget av kommunen ännu, men förmodligen kommer det bli ungefär 15 personer som ska väljas till nämndemän.

Nomineringar skickas till Fia Storkull på [email protected] och nomineringstiden pågår fram till den 30 april.

Även ett fyllnadsval gällande nämndeman till Tingsrätten behöver göras. Nomineringstiden är densamma som ovan och nomineringar skickas till [email protected].

Bra att veta om nomineringar, förväntningar och processer

Kom ihåg att du som nominerar ansvarar för att den nominerade är medveten om uppdragets innebörd och vad det innebär att företräda Socialdemokraterna i Linköping.

De som kan nominera är föreningar anslutna till Linköpings arbetarekommun. Du kan även nominera som enskild medlem.

 

 

 

 

facebook Twitter Email