Kategori: Aktuellt

Inga oseriösa skolor i Linköping

Vi vill att kommunerna ska få rätten att bestämma vilka friskolor som ska få etablera sig inom kommungränsen. Sverige är det enda land i världen där offentligt finansierade skolor tillåts göra obegränsade vinstuttag. Tyvärr har det blivit gynnsamt för oseriösa aktörer att bedriva skola i Sverige. Det finns friskolor som anställer obehöriga lärare för att…

Läs mer

Man kan inte skylla kriminalitet på fattigdom

Vi behöver lägga mer fokus på föräldraansvaret när det gäller problematiken med ungdomsbrottslighet och skjutningar. Vi har flera förslag vi vill införa i Linköping. Socioekonomi och klass är bara en av flera orsaker till varför unga dras in i kriminalitet. Många unga som blir kriminella har till exempel en frånvarande pappa. Många gånger bor pappan…

Läs mer

Öronmärk bostäder åt våldsutsatta kvinnor

Vi vill att kommunen stöttar kvinnojourerna med akutboenden och permanenta bostadskontrakt. Syftet är att göra det enklare att bygga ett nytt liv för den som lämnat en våldsam relation. Liksom andra kommuner har Linköping problem med bostadsbrist, vilket gjort att kvinnor och barn som akut behöver komma bort från hemmet ibland placeras på hotell, vandrarhem…

Läs mer

Vi måste få fler lokala poliser

I ett läge när vi drabbas av alltfler skjutningar och rån är det viktigare än någonsin att ha en fast lokal polisnärvaro. Vi vill att vissa stadsdelar i Linköping ska få permanenta polisstationer.

Det finns områden i Linköping där invånare undviker att gå ut kvällstid, vilket är oacceptabelt. Linköping är en bra kommun att leva i, men vi kan inte blunda för att det förekommer öppen narkotikahandel, rån och ibland skjutningar mitt bland vanliga människor. Kommunen bör därför kontakta Polismyndigheten för att tillsammans upprätta flera fasta polisstationer i…

Läs mer