Kategori: Aktuellt

Inför fria bussresor för 70-plussare

Vi vill att kommunen inför fria bussresor under lågtrafik för alla Linköpingsbor som är över 70 år

Vi driver förslaget sedan ett par år och lägger nu fram det som ett vallöfte. Resorna ska gälla de timmar på dagen då bussarna bara används av ett fåtal resenärer. Syftet är att göra det enklare för äldre att förflytta sig i samhället. Många äldre lider av ofrivillig ensamhet och har låga pensioner. För dem…

Läs mer
Foto: Anders Löwdin

Skolan ska tillbaka till ordning och studiero

Vi bygger vårt vallöfte på att öka ordningen och studieron i Linköpings skolor. Det ska vara tryggt och drogfritt samt lugnt i klassrummet.

Även om Linköping har en lång tradition som lärdomsstad har kommunen tappat kraftigt i nationella rankningar de senaste åren, bland annat Lärarförbundets. Flera fall av stök och våldsincidenter har också förekommit. Vi tror att en del av lösningen är mer enskilt elevstöd men också att lägga mer resurser på att bekämpa kriminalitet redan i skolan….

Läs mer

Ta tillbaka kontrollen över äldreomsorgen

De senaste årens utförsäljningar och besparingar har lett till att äldreomsorgen blivit ansträngd med personal som sliter hårt. Vi måste ställa hårdare krav på arbetsmiljön.

Våra äldre är inte kunder på en marknad, utan personer som behöver stöd, hjälp och omsorg. Det är på tiden att vi gör oss av med oseriösa vårdbolag som låter utdelning till aktieägarna gå före omsorgen. Privata alternativ är okej så länge de tydligt stärker kvalitén, men i Linköping har det borgerliga styret tappat kontrollen….

Läs mer

Obligatorisk föräldrautbildning för nyanlända

På grund av svag anknytning till det svenska samhället och bristande språkkunskaper kan många föräldrar inte ge sina barn tillräckligt stöd. Vi vill att kommunen erbjuder en föräldrautbildning för nyanlända som ska bli obligatorisk om man har försörjningsstöd.

Frågan har blivit extra aktuell de senaste veckorna i och med den omfattande desinformationskampanjen mot den svenska socialtjänsten, som sprids på utländska plattformar. Linköpings kommun erbjuder idag flera föräldrautbildningar, men de är frivilliga och når inte dem med störst behov. Vi har därför lämnat in en motion om att starta en föräldrautbildning för nyanlända som…

Läs mer