Kategori: Aktuellt

Öronmärk bostäder åt våldsutsatta kvinnor

Vi vill att kommunen stöttar kvinnojourerna med akutboenden och permanenta bostadskontrakt. Syftet är att göra det enklare att bygga ett nytt liv för den som lämnat en våldsam relation. Liksom andra kommuner har Linköping problem med bostadsbrist, vilket gjort att kvinnor och barn som akut behöver komma bort från hemmet ibland placeras på hotell, vandrarhem…

Läs mer

Vi måste få fler lokala poliser

I ett läge när vi drabbas av alltfler skjutningar och rån är det viktigare än någonsin att ha en fast lokal polisnärvaro. Vi vill att vissa stadsdelar i Linköping ska få permanenta polisstationer.

Det finns områden i Linköping där invånare undviker att gå ut kvällstid, vilket är oacceptabelt. Linköping är en bra kommun att leva i, men vi kan inte blunda för att det förekommer öppen narkotikahandel, rån och ibland skjutningar mitt bland vanliga människor. Kommunen bör därför kontakta Polismyndigheten för att tillsammans upprätta flera fasta polisstationer i…

Läs mer

Fler fossilfria transporter

Både för luftkvalitetens och klimatets skull behöver vi prioritera kollektivtrafik i innerstaden och ge mer plats för gående och cyklister. Många bilresor är endast ett par kilometer långa och skulle kunna göras på cykel. Därför vill vi att Linköping ska få en bättre cykelinfrastruktur. Med cykelinfrastruktur menar vi cykelbanor, cykelparkeringar, luftpumpar, cykelställ samt framkomlighet vid…

Läs mer

Inför språkkrav i skola och förskola

Kommunen behöver ställa ett tydligt krav på en grundnivå i svenska språket för personal som vill arbeta med barn och unga. Språkkunskaperna brister hos personalen på många håll i Linköping.

Många som jobbar inom förskolan vittnar om att det tyvärr blivit vardag med kollegor, både fast anställda och vikarier, som inte kan tillräckligt bra svenska. Det går ut över barnens språkinlärning. Vi anser att Linköpings kommun ska införa språkkrav i skola och förskola, och har tidigare lämnat in en motion om det. Språkkravet ska ske…

Läs mer