Minskade elevkullar orsak till nedläggning av skolor och förskolor

Många har reagerat över vårt beslut att lägga ner tre skolor och elva förskolor. Men det är nödvändigt om vi inte ska behöva dra ner på personal.

Sedan årsskiftet 2022/2023 styr vi Linköping ihop med Moderaterna och beslutet togs på barn- och ungdomsnämndens sammanträde 23 mars.

Det föds allt färre barn och alla prognoser visar att barnkullarna kommer fortsätta minska kommande år. I kombination med minskad invandring gör det att färre barn än förväntat behöver förskole- och skolplats i Linköping. Kommunen betalar just nu stora summor för lokalkostnader som istället hade kunnat läggas på personal.

Eleverna på skolorna som stängs kommer få göra ett extra skolval. Samtliga skolor som läggs ner har andra skolor i närheten för att ingen ska behöva åka för långt.

Förskolebarnen som berörs av nedläggningarna kommer erbjudas plats på andra förskolor. På förskolorna som stängs 2023 kommer alla barn flytta till en och samma förskola.

Elever som ingår i särskild undervisningsgrupp och elever i resursskolor flyttar med hela sin grupp till den nya skolan eftersom de ofta är extra sårbara för förändringar.

Alla personal med tillsvidareanställning kommer erbjudas tjänster på andra skolor i kommunen, det är lokaler vi har för mycket av – inte personal.


Fakta:

Förskolor som läggs ned

2023:
Brigadgatan 18, Garnisonen
Brunnsgatan 2, Innerstaden
Klockaregården 36, Skäggetorp

2024:
Stenbrötsgatan 5, Gottfridsberg
Skäggetorp C 30 A, Skäggetorp
G:a Kalmarvägen 5 A, Slaka
Teknikringen 18, Mjärdevi
Tingsvägen 2A, Jägarvallen

Bigarråvägen 3, Sturefors
Gryningsgatan 5, Haninge
Nybrovägen 1, Harvestad

Förändringar inom grundskolan
Nedläggning

2023:
Fredriksbergsskolan, Ekholmen
Atlasskolan, Garnisonen

2024:
Rappestad skola, Rappestad

Avveckling av lokaler

2023:
Ljung, idag en del av Ljungsbro skola

Paus av skolbygge
Nya Kungsberget åk 7-9, Tannefors