Nytt trygghetsarbete med ICA och Polisen

Linköpings kommun har signerat en överenskommelse med ICA Supermarket Berga och polisen. Syftet är att öka tryggheten i Berga.

Berga är en stadsdel som till och från varit drabbad av händelser kopplade till kriminalitet som skjutningar, drogförsäljning och gäng, vilket ökat känslan av otrygghet hos många invånare, främst vid centrum.

Kommunen kan inte på egen hand lösa alla trygghetsproblem som finns på olika håll i Linköping, därför har vi upprättat ett nytt samarbete för att öka tryggheten i Berga. Det sker genom en överenskommelse mellan kommunen, ICA Supermarket Berga och polisen.

Överenskommelsen innebär bland annat att ungdomar som vill pröva på arbetslivet i butik får chans att jobba eller göra praktik på ICA Supermarket Berga. Det sker i samverkan med skolor och andra delar av Linköpings kommun. 

Polisen och kommunen kommer rikta ett större fokus på Berga Centrum för att det ska bli tryggare att både arbeta och vistas i området. Det handlar både om brottsförebyggande arbete och att gripa eller avvisa personer som stör ordningen.