Mari Hultgren ny ordförande för S i Linköping

På årsmötet 26 mars valdes Mari Hultgren till ny ordförande för Socialdemokraterna i Linköping. Hon efterträder Eva Lindh.

Mari Hultgren har många års erfarenhet av folkrörelsearbete och politiska uppdrag. Hon har bland annat varit kommunalråd och haft uppdrag i olika nämnder, kommunala bolag och räddningstjänsten. Sedan årsskiftet 2022/2023 är hon ordförande i bygg- och miljönämnden.

I grunden är hon lärare och har under många år undervisat i både grundskola och gymnasieskola. Ett av Maris mål med ordförandeskapet är att Socialdemokraterna i Linköping ska bli ännu mer engagerande och välkomnande för nya medlemmar. Det ska vara roligt och utvecklande att vara med i Socialdemokraterna. Lokalt ska vi vara ett parti som finns närvarande i Linköpings olika bostadsområden.