Ansvarsfull budget i tuffa tider

Socialdemokraterna och Moderaterna har nu presenterat vår gemensamma budget för 2024. Den ansträngda ekonomin i samhället påverkar även Linköpings kommun, men till skillnad mot många andra kommuner lägger vi inga besparingar på verksamheter som skola och äldreomsorg.

I kommuner och regioner runtom i Sverige redovisas stora underskott. Norrköpings kommun presenterade nyligen ett underskott på cirka 350 miljoner kronor. Region Östergötland presenterade i veckan ett underskott på en och en halv miljard kronor.

Den ansträngda ekonomiska situationen i samhället påverkar även Linköpings kommun, men vi har privilegiet att kunna lägga en budget i balans utan underskott. Däremot finns inte utrymme för stora satsningar.

För att få ihop budgeten lägger vi ett sparbeting på IT och central administration på totalt 30 miljoner kronor. Däremot läggs inga generella besparingar på nämnderna, som ansvarar för kommunens kärnverksamheter som exempelvis skola och omsorg. 

Vår främsta prioritering har hela tiden varit att inte behöva spara på välfärden, vilket vi lyckligtvis inte gör. Tuffa ekonomiska tider väntar men många har det värre än vi i Linköping. Vi kommer jobba hårt för att fortsatt ha en ekonomi i balans de kommande åren.