Nolltolerans mot olovliga bosättningar

Linköpings kommun och polisen kommer jobba tätare ihop för att skyndsamt få bort olovliga bosättningar och se till att nya inte sätts upp. 

Olovliga bosättningar, där människor sätter upp tält, bilar och husvagnar att bo i utanför anvisat område, är olagliga och omfattas inte av allemansrätten. Saneringsarbetet kostar kommunen stora summor. Polisen vittnar även om olaglig verksamhet kopplat till bosättningarna, där människor utnyttjas men också om stölder. Vid flera tillfällen har stöldgods återfunnits. 

Tillsammans med Moderaterna har vi nu arbetat fram en rutin för att se till att Linköpings kommun ska vara fri från olovliga bosättningar. Tidigare har det saknats tydliga rutiner efter att en avhysning skett, vilket gjort att lägren kunnat byggas upp igen genom att flytta en bit längre bort.

När en olovlig bosättning upptäcks informerar polisen de boende om att de begår ett lagbrott. Vid behov sätter kommunen upp skyltar på olika språk om att det inte är tillåtet att övernatta på området. Personerna i lägret får ett datum när bosättningen ska vara tömd.

Har personerna inte flyttat genomför polisen en avhysning, vid behov tillsammans med Kronofogdemyndigheten. När bosättningen är utrymd städas området av kommunens entreprenör. Kommunen och polisen kontrollerar sedan att inga nya bosättningar byggs upp i samma område.

Fakta
När det gäller olovliga bosättningar har kommunens stadsmiljökontor kontakt med följande aktörer:

Socialtjänsten
Om det finns eller misstänkts finnas minderåriga i bosättningen.

Säkerhetsavdelningen i kommunen
Informationsutbyte sker regelbundet med säkerhetsavdelningen. I särskilt besvärliga ärenden bestäms fortsatt hantering i gemensamma möten.

Polismyndigheten
Kommunpolisen i Linköping deltar i fältarbetet och med information till målgruppen om gällande lagar. Polismyndigheten informeras och polisanmälan görs vid misstanke om brott.

Kronofogdemyndigheten
Om personerna i bosättningen inte flyttar frivilligt kan kronofogden genomföra själva avlägsnandet efter kommunens ansökan om avlägsnande – utrymning.