Ingen socialdemokrati utan fika och kakor. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Inga utsatta områden 2030

2021 drabbades vår kommun av 13 skjutningar, vilket är extremt. Gängkriminaliteten tar tid att få bort, därför anser vi att ett rimligt mål är att Linköping inte ska ha något utsatt område 2030.

Att uppnå målet kräver ett långsiktigt arbete, därför föreslår vi 50 miljoner kronor som ska kunna användas under flera års tid riktat mot trygghet. Vi vill använda oss av metoden Orten bortom våldet, som är ett helhetsgrepp för att få bort våld och kriminalitet från samhället. Här finns inga enkla lösningar, strategin kan sammanfattas i…

Läs mer

Snåla inte på förskolan

Under en hel höst har Alliansen sett på medan förskolan i Linköping tvingats till besparingar. Slutligen valde de att täppa till de ekonomiska hålen men skadan är redan skedd.

Det borgerliga styrets sätt att hantera krisen i förskolan under hösten har varit bedrövligt. Personal har fått sägas upp och omplaceras, barngrupper har slagits sönder. I bland annat Corren har föräldrar larmat om ökad stress som går ut över barnen. Den akuta situationen i förskolan uppstod när Linköping fick mindre pengar i statsbidrag. Detta har…

Läs mer

Säkra vattenkvalitén i Linköpings sjöar och åar

Längre torrperioder kan ge försämrad kvalitet i våra sjöar och åar, därför bör kommunen redan nu ser till att det inte finns grundvattenstörande verksamheter i Linköping.

IPCC understryker i sin senaste rapport att vi måste vara beredda på att regnmängderna kommer öka, men även perioderna av torka. Det kan leda till sinande grundvattentäkter och sämre vattenkvalitet i ytvattentäkter med ökade bakteriehalter och algblomning i perioder. Det kommer därför vara nödvändigt att ha god vattenkvalitet i sjöar och åar samt att vi…

Läs mer

Bygg ett nytt ”Vidinsjö Motionscentrum” i Ryd

En större anläggning i Ryd med kafé skulle ge ett lyft för stadsdelen och locka dit fler Linköpingsbor. Vi vill även att fotbollsföreningen i Ryd får ett större klubbhus.

Båda satsningarna är en del i att stärka fritiden för unga så att fler väljer bort den kriminella banan. Linköping är sedan länge en segregerad kommun, men det senaste året har personrånen ökat och flera skjutningar har ägt rum. Vi anser att det borgerliga styret har lämnat utsatta stadsdelar åt sitt öde, särskilt fritidsverksamheten för…

Läs mer
facebook Twitter Email