S och M styr Linköping tillsammans

Sedan 1 januari 2023 styr vi Linköpings kommun ihop med Moderaterna. Våra två partier kommer kunna bidra med stabilitet och kraft att ta sig an viktiga frågor för Linköping

På valnatten stod det klart att det varken fanns en vänster- eller högermajoritet i kommunen. Till att börja med satt vi socialdemokrater i förhandlingar i andra konstellationer, men det sprack eftersom C och V vid olika tillfällen valde att säga nej.

Det här blir första gången som Linköping får ett politiskt styre bestående av Socialdemokraterna och Moderaterna. I tider av ökad inflation och en eventuellt stundande lågkonjunktur, kommer vi kunna hålla ekonomin i balans och säkra upp att Linköpings kommun har en väl fungerande välfärd. Men det är också viktigt att vi håller takt i reformarbetet, vilket våra partier är tillräckligt starka för att kunna göra.  

Från socialdemokratiskt håll är vi särskilt nöjda över att ha fått igenom satsningar på medarbetarna inom välfärden. Det handlar till exempel om att avskaffa delade turer, att införa rätt till heltid och ordentliga arbetskläder till medarbetarna inom förskolan.

Tillsammans med Moderaterna kommer vi även kunna ta ett ordentligt tag i trygghetsfrågan, där våra partier sedan tidigare har stor samsyn. Det handlar både om förebyggande arbete och att tydligt markera mot kriminalitet.

Läs mer om vår överenskommelse här.

På bilden: Niklas Borg (M), Kristina Edlund (S)