Representantskap 26 november – TEMA Valanalys

  • 26 november 18:00 - 20:15
  • Fullmäktigesalen, Stadshuset, Linköping

Socialdemokraterna i Linköpings högsta beslutande organ, representantskapet, sammanträder måndagen 26 november kl 18:00-20:15. Mötet kommer ha TEMA – Valanalys. Vi hoppas att många medlemmar har möjlighet att delta både i valanalysarbetet och under representantskapsmötet!

Mötet kommer också att besluta om verksamhetsplan och budget för 2019 samt remissyttrandet kring Östgötalinjen som partidistriktet arbetar fram. (Här kan du läsa remissunderlaget från partidistriktets styrelse)

Handlingar skickas ut så snart styrelsens förslag till beslut och dagordning är färdiga och länkar läggs in här nedan löpande.

Förslag till dagordning181126

1802 – Motion delade turer

Förslag till beslut 1802 – delade turer

1803 Mer politiskt utvecklingsarbete för S i Lkpg

Förslag till svar – motion 1803

Hantering av kränkande behandling 181113

Kalendarium 2019 med KF-grupp och KF

Budget 2019 förslag

Verksamhetsplan-2019-20181126

181126 Valberedningens förslag

Sammanställning inkomna nom Bolag

Sammanställning inkomna nom Nämnder

Förslag till nominering PD 2019

Anmälan av motion 1804 – Satsning på framtidens ledare

Förslag remissvar Östgötalinjen