Representantskap 27 maj

  • 27 maj 17:30 - 20:00
  • Storgatan 43

Måndag den 27 maj har Socialdemokraterna i Linköping sitt sista stora medlemsmöte innan sommaren. Under mötet kommer vi bland annat behandla inkomna motioner, välja nämndemän till Linköpings tingsrätt och besluta om politiska handlingsprogram.

Datum: 27 maj

Tid: 17.30-20.00

Plats: fullmäktigesalen, Linköpings stadshus

 

Förslag dagordning repskap 190527

Framtidens ledare – motion och svar 1804

Utbildningsproducenter – motion och svar 1901

Trafikövningsplats – motion och svar 1902

Flexibel vuxenutbildning – motion och svar 1903

Gratis mensskydd – motion och svar 1904

Ungdomsbostäder – motion och svar 1905

Politiska handlingsprogram – upplägg för trygghetsrådslag

Förslag till val repskap maj 2019

Inkomna nomineringar repskap maj 2019