Vi vill ha nolltolerans mot svarta hyreskontrakt och olovliga bosättningar

Linköpings kommun behöver lägga i en högre växel för att upptäcka svarta hyreskontrakt och få bort olovliga bosättningar.

Handel med svarta hyreskontrakt och andrahandsuthyrning utan tillstånd är ett växande problem. Utredningar visar att så mycket som 30 procent av hyreskontrakten i storstadsområden kan omfattas av dem. Den 1 maj väntas en ny lag träda i kraft som gör att alla myndigheter blir skyldiga att meddela Skatteverket när det finns misstanke om fel i folkbokföringen

Vi måste se till att våra hyresrätter går tillbaka till bostadskön i stället för att bli en inkomstkälla för oärliga, ibland kriminella, personer.

Hyresgästerna i den här typen av lägenhet tvingas ofta till trångboddhet med ockerhyror. Vi socialdemokrater vill att Linköpings kommun inför tätare kontroller för att upptäcka svarta hyreskontrakt. Vi vill också att kommunen inleder ett samarbete med andra myndigheter för att komma åt svartkontrakten.

Ett annat problem vi vill komma åt är olovliga bosättningar. Den här typen av boplats, där människor sätter upp tält, bilar eller husvagnar att bo i, omfattas inte av allemansrätten och är olaglig enligt brottsbalken.

Därför vill vi att Linköpings kommun också inför en uppsökande verksamhet som inriktar sig på olovliga bosättningar. Kommunen ska se till att de tas bort och att nya inte uppstår.

De boende i lägren rekryteras ofta till oseriösa aktörer och svartarbete, i värsta fall människohandel. Dessutom skapar bosättningarna sanitära problem med nedskräpning. 

Läs vår motion mot svartkontrakt och olovliga bosättningar