Öronmärk bostäder för dem som inte har råd att köpa

Många Linköpingsbor har inte har råd att köpa en bostad eller betala hyra i nyproduktion, trots ordnad ekonomi. Höga priser och få hyresrätter sätter käppar i hjulet. Vi vill att kommunen blir mer aktiv i att lösa bostadsfrågan.

Bostadsmarknaden i Linköping blir alltmer svårtillgänglig även för dem med ordnad ekonomi. Situationen liknar alltmer den i Stockholm, där unga vuxna inte har råd att flytta hemifrån och där en ensamstående inte kan hitta en bostad som motsvarar behoven. Många pensionärer hamnar också i kläm.

Vi vill att kommunen fattar beslut om att upp till 20 procent av alla bostäder i kommunal markanvisning öronmärks till grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

I vår motion kan ni läsa mer vad vi vill göra för att fler Linköpingsbor ska få möjlighet till en egen bostad.