Motioner

Eftersom Linköping har ett borgerligt styre sedan valet 2018 kan vi främst påverka politiken genom att lämna in motioner i frågor som vi tycker är viktiga.

Här nedanför hittar du samtliga motioner vi lämnat in under mandatperioden, fördelade per år.

2022

2021

2020

2019