Skolan ska tillbaka till ordning och studiero

Vi behöver öka ordningen och studieron i Linköpings skolor. Det ska vara tryggt och drogfritt samt lugnt i klassrummet.

Även om Linköping har en lång tradition som lärdomsstad har kommunen tappat kraftigt i nationella rankningar de senaste åren, bland annat Lärarförbundets. Flera fall av stök och våldsincidenter har också förekommit. Vi tror att en del av lösningen är mer enskilt elevstöd men också att lägga mer resurser på att bekämpa kriminalitet redan i skolan.  

TRYGGT OCH DROGFRITT

Nolltolerans mot narkotika
Låt narkotikahundar genomsöka skolor regelbundet. Elevskåp används som förvaringsplats för narkotika, därför ska det vara möjligt att öppna ett elevskåp mot elevens vilja utan att polisen ska behöva vara med.

Socialsekreterare i skolan
För att tidigt fånga upp elever som är på väg att hamna fel i livet vill vi ha socialsekreterare som jobbar på plats i skolan. Det ska i första hand ske på skolor där det finns större behov.

Obligatoriska hälsosamtal i gymnasiet
Alla elever på gymnasiet ska ha ett obligatoriskt hälsosamtal med kurator, som arrangeras via elevhälsan. Syftet är att minska den psykiska ohälsan bland unga. 

LUGN I KLASSRUMMET

Mer stöd i enskilda grupper
Alla elever ska ha en plats i skolan, men det betyder inte att alla alltid ska sitta i samma klassrum. Vi vill införa mer elevstöd i enskilda grupper eftersom det skulle förbättra studieron för många – både för klassen som helhet och eleven som annars hade stört ordningen.

Bygg ut fler platser på resursskolorna
Resursskolorna i Linköping är till för elever i årskurs 1-9 med psykosociala problem som behöver extra stöd under en begränsad tid, för att sedan kunna återgå till vanlig undervisning. Vi kommer bygga ut platserna på resursskolorna om vi vinner valet. 

Frukost i skolan
Vi vill införa frukost på skolor där det finns behov. Frukosten är för elever som av olika anledningar inte får i sig det hemma. Elever som inte fått i sig sitt första mål tappar i koncentration och missar viktig undervisning.