En rättvis klimatomställning för hela Linköping

Klimatomställningen måste göras och ska inte vara en klassfråga. Vi vill göra det enkelt för Linköpingsborna att bidra, för vi tror att människor vill göra rätt. Ingen ska känna att man ensam bär ansvaret för att ställa om till fossilfritt, det gör samhället. Linköping är dessutom en kommun som har tekniken och kunnandet.

DEN GRÖNA FLYGHUVUDSTADEN

Utveckla flygbränslen med mindre klimatpåverkan
Vi vill koppla ihop kommun, forskning och näringsliv för att utveckla flygbränslen med mindre klimatpåverkan. Bilbranschen gör en resa mot fossilfritt, och flyget behöver göra samma sak. Liknande projekt finns på andra håll, men eftersom Linköping är flygets huvudstad med ett stort universitet tror vi att det skulle vara värt att satsa på här.

LÄTT ATT GÖRA RÄTT

Söndagsöppet på återvinningscentraler
Det behöver bli enklare att göra miljövänliga val i vardagen, därför vill vi att återvinningscentralerna ska ha öppet på söndagar.

Lätt att tanka fossilfritt i både stad och land
Ska hela Linköping vara med i omställningen mot fossilfritt måste det bli lättare att exempelvis ladda bilen eller tanka med biogas utanför den täta staden. Vinner vi valet ska vi ta fram en grön bränsleförsörjningsplan för landsbygden. 

Säkrare cykelvägar utanför den täta staden
Även om det inte går att ta cykeln till centrum för den som bor på landsbygd eller utanför tätorten behöver det bli enklare att cykla kortare sträckor utanför centrala Linköping och närförorterna. Vi vill bygga säkrare cykelvägar utanför den täta staden för att man inte ska behöva dela väg med bilarna om man exempelvis ska cykla till en kompis.

SKALA UPP DET GRÖNA FÖRETAGANDET

Få hit fler gröna jobb
Investeringar för att skapa nya gröna jobb ökar takten i klimatomställningen. Vårt vallöfte är att upplåta kommunal mark åt företag som bidrar till omställningen mot fossilfritt. 

Öka självförsörjningen av lokala livsmedel
Vi behöver bli mindre beroende av vädret eller stabiliteten i andra länder för vår tillgång till mat. Kommunen ska därför köpa in mer produkter av lokala livsmedelsproducenter för att stötta och få dem att växa. Verktyget blir att använda oss av kommunal upphandling.