Representantskap 29 november

  • 29 november 17:30 - 20:00
  • Storgatan 43 Linköping

Den 29 november har Socialdemokraterna i Linköping sitt sista representantskap för terminen. Vi kommer bland annat fatta beslut om nomineringar till riksdagslistan, behandla motioner som ska skickas vidare till Socialdemokraterna i Östergötlands distriktskongress i vår samt besluta om vår kommunpolitiska inriktning för kommande mandatperiod. Om du har förslag till förändringar i texten, mejla ändringsförslaget till ombudsman Fia Storkull ([email protected]) inför mötet.

Om du är valt ombud för din s-förening men vet om att du inte kan delta, kontakta gärna en ersättare från din förening.

 

Datum: 29 november

Tid: 17.30-20.30

Plats: fullmäktigesalen, Linköpings stadshus

 

Dagordning repskap 201129

Motioner november 2021

Verksamhetsplan 2022

Förslag och inkomna nomineringar PD

Kalendarium 2022 AK

Valberedningens förslag och inkomna nomineringar riksdagslistan

 

Socialdemokraterna i Linköping samlas nio gånger per år för representantskap, vilket är som ett stort medlemsmöte dit alla som är medlemmar bjuds in. På representantskapen diskuterar vi större politiska frågor, väljer företrädare med mera.