Representantskap 28 januari

  • 28 januari 18:00 - 20:00
  • Storgatan 43, Stadshuset i Linköping

Den 28 januari äger årets första representantskap rum. Representantskapet börjar 18.00 och vi kommer vara i fullmäktigesalen i Linköpings stadshus, Storgatan 43.

Handlingar till representantskapet:

Dagordning repskap 190128

Anmälan av motioner:

1901. Motion om utbildningsproducenter inom skolan

1902 – Förstärkt trafikutbildning i skolan

1903 – Flexibel-vuxenutbildning-på-modersmål

1904 – Motion till Linköping AK Mensskydd

1905 – Motion till Linköping AK Ungdomsbostäder

 

Alla medlemmar är varmt välkomna, men det är bara valda ombud som har rösträtt.

Vid frågor kontakta ordförande Eva Lindh 072-4676220 alt. [email protected]