Digitalt representantskap 30 november

  • 30 november 18:00 - 20:00

Den 30 november äger Socialdemokraterna i Linköping årets sista representantskap rum. Vi kommer bland annat behandla kvarvarande motioner samt besluta om kommande års verksamhetsplan. Nedan hittar du handlingar till representantskapet. I vår Facebookgrupp finns information om hur du ansluter till mötet, är du inte med på Facebook så hör av dig till vår ombudsman Fia Storkull via mejl, [email protected].

 

Datum: 30 november

Tid: 18.00-20.00

Plats: Zoom

 

Dagordning repskap 30 november

Motionshäfte november 2020

Förslag till VP 2021

Förslag budget 2021

Förtroendemannaavgift 2021

Kalendarium 2021 AK

Interpellation SSU Linköping

Interpellationssvar SSU

Fyllnadsval överförmyndarnämnden – förslag och inkomna nomineringar

Nomineringar till PD – förslag och inkomna nomineringar