Vi vill se tuffare kontroller och insyn i äldreomsorgen

Kontrollsystemet för äldreomsorgen i Linköping är tandlöst. När kommunen kontrollerar äldreboenden meddelas tid och datum i förväg. Det är passivt av KD att låta detta fortgå. Kommunen måste börja med oanmälda kontroller nu. 

Sommaren 2020 dog en kvinna på äldreboendet Duvan. Inspektionen för vård och omsorg fastslog senare att dödsfallet berodde på att hon inte fått i sig tillräckligt med mat och vätska. Kommunen svarade med att göra två föranmälda kontroller av äldreboendet året därpå.

Sommaren 2022 rapporterades det om äldre som lämnats att dö ensamma på Valla Park. Samma äldreboende hade tre år tidigare fått kritik.

Det här är två exempel som visar på ett större systemfel. Vill man få en verklig bild av hur de äldre har det ska man såklart inte meddela innan att man kommer till äldreboendet.

KD ansvarar för äldreomsorgen i Linköping, och det är passivt att detta får fortgå. I grunden är det politikens ansvar och då är det vi som ska se till att det görs oanmälda kontroller.

Oanmälda kontroller görs på andra håll i landet. Uppsala kommun valde i ett uppmärksammat fall att spana på en utförare som misskötte sig. Utföraren blev sedan uppsagd.

Kommunen måste också bli bättre på att lyssna på anhöriga och personal för att få reda på hur det står till med den äldres omsorg. Många anhöriga hör av sig till kommunen utan att deras oro tas på allvar. Så kan vi inte ha det. Det är viktigt att fånga upp bristerna och att de rättas till.