Vi vill se permanenta personalsatsningar i äldreomsorgen

Vi tycker att äldreomsorgsmiljonerna ska gå till arbetskläder till all personal, permanent ökad bemanning och avskaffande av delade turer. Enligt oss slösar det borgerliga styret bort pengarna på tillfälliga förstärkningar.

Med coronapandemin blottades bristerna inom äldreomsorgen, och därför går nu staten in med mångmiljonbelopp till kommunerna. För Linköpings del handlar det om över 50 miljoner kronor för att stärka upp äldreomsorgen.

Vi vet att äldreomsorgen brister. Det som behövs är beslut som långsiktigt förbättrar kvalitén, inte fler tillfälliga lösningar.

Kristdemokraterna ansvarar för äldrenämnden i Linköping, och lägger en stor del av pengarna på tillfälligt stärkt basbemanning, fler tillfälliga vårdplatser fram till nästa höst, samt omställning av vissa demensplatser

Det räcker inte att stärka upp bemanningen tillfälligt, eftersom andelen äldre kommer öka under flera år framöver.

Personalen som bär upp äldreomsorgen varje dag inte ska behöva stressa för att de är för få. Därför vill vi anställa mer personal permanent.

Vi vill också att alla ska få arbetskläder. Det är inte rimligt att behöva cykla runt i lånejackor och bristfälliga regnkläder, eller att använda sina privata kläder när klädhyllan på jobbet är tom. 

Fakta

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att ett årligt tillskott på 4 miljarder kronor fördelas till kommunerna för att stärka äldreomsorgen.

Pengarna betalas ut beroende på storlek, och för Linköpings del innebär det cirka 55,5 miljoner kronor. Tyvärr gick Kristdemokraternas förslag igenom, eftersom det är de som styr. Vi är i opposition.

Linköpings kommun tog beslut om hur pengarna ska fördelas på Äldrenämndens sammanträde 17 december. 

Socialdemokraternas förslag var att pengarna skulle läggas på följande:

  • 38 miljoner på ökad bemanning
  • 2,5 miljoner på arbetskläder
  • 15 miljoner på att ta bort delade turer.