Vi vill bryta ensamheten bland äldre

Ingen äldre ska vara ensam. Så lyder vårt andra vallöfte som presenterades den 20 mars. Får vi fortsätta styra kommunen vill vi att alla äldre ska ha en plats i sitt närområde där de kan finna gemenskap.

Mer än hälften av alla äldre inom hemtjänst och särskilt boende känner sig ensamma. Så ser det ut i såväl Linköping som i övriga riket. Det är inte okej.

Vi ska ha ordning och reda i äldreomsorgen, och här är Socialdemokraterna i Linköpings vallöften:

Ingen äldre ska vara ensam

Många äldre är ensamma och många känner sig otrygga att bli ensamma som äldre.

Därför vill vi att alla äldre ska ha en plats i sitt närområde där de kan finna gemenskap. Det kan handla om servicehus med café, underhållning och andra aktiviteter.

Vi ska bygga fyra nya trygghetsboenden i olika delar av kommunen där alla enkelt ska kunna ta del av social verksamhet.

Alla äldreboenden ska ha wifi till år 2020 så man enkelt kan koppla upp sig och hålla kontakt med nära och kära.

Vi vill också stärka samarbetet med anhörigföreningarna och föreningslivet för att lättare fånga upp äldre som känner sig ensamma.

Mer tid för omtanke

Personalen är vår viktigaste resurs.

Vi vill att all personal inom äldreomsorgen ska vara utbildad. Det kan röra sig om olika yrkeskategorier beroende på behov. Ett exempel är kuratorer och självklart undersköterskor.

Vi vill öka personaltätheten i Linköpings äldreomsorg och få in fler yrkesroller för att frigöra kvalitetstid med de äldre. Det kan till exempel handla om att ta in städ, så undersköterskorna kan ägna sig åt det område de är utbildade inom.

Människa före marknad

Vi är garanten för att äldreomsorgen i Linköping inte ska bli ett marknadsexperiment.

Vi vill införa tydligare kvalitetskrav och hårdare uppföljning av aktörerna – såväl kommunala som privata.

Ingen aktör ska kunna sänka bemanningen till förmån för vinst, och privata utförare ska användas när de tydligt stärker kvalitén i omsorgen.