Vi ska bygga ikapp bristen på äldreboenden

Vi måste snabbt komma igång och bygga ikapp bristen på vårdboenden. I februari fattade vi beslut om två nya boenden som ska byggas i Harvestad och vid Skarpans idrottsplats.

Andelen äldre kommer öka kraftigt kommande år, samtidigt som kommunen har brist på platser på vårdboenden. I februari fattade äldrenämnden beslut om två nya vårdboenden som ska byggas för att vi bättre ska möta upp behovet. Jonatan Hermansson (S), är nytillträdd ordförande sedan årsskiftet.

Det är viktigt att alla äldre i Linköping ska kunna känna trygghet i att det finns platser på våra vårdboenden den dag man inte kan bo hemma längre.

Länk till handlingen: https://sammantraden.linkoping.se/welcome-sv/namnder-styrelser/aldrenamnden/2023-02-16-aldrenamnden/agenda/tjansteskrivelse-inriktningsbeslut-skarpan-tunvalla-och-harvestadpdf?downloadMode=open