Använd upphandlingar i klimatomställningen

Upphandlingar är ett bra verktyg för att uppnå största möjliga miljö- och klimatnytta. Vi vill styra de kommunala upphandlingarna mot att prioritera lokalproducerade varor med lågt klimatavtryck. De ska även ha ett tydligt fokus på att minska transporter.

Vi vill också stoppa produkter i upphandlingar som inte kan återvinnas eller återbrukas. Med anledning av detta bör stora inköp kombineras med en livscykelanalys av produkterna för att säkerställa att de kan återvinnas eller återbrukas.

Våra satsningar:

  • Stopp för inköp av produkter som inte kan återvinnas eller återbrukas. Målet bör vara att en produkt ska kunna ta minst två steg i avfallstrappan före förbränning/deponi.
  • Tydligt lokalt fokus vid upphandlingar för att minska transporter och främja lokalt producerade produkter och tjänster.
  • Livscykelanalys av produkter vid större inköp för att säkerställa att produkterna kan återvinnas eller återbrukas så vi inte får oönskat avfall.