Tre åtgärder mot ungdomsrånen

Fotboja, övervakningskameror och en gemensam arbetsplats för polis och socialtjänst. Det tror vi behövs för att komma åt den senaste tidens ungdomsrån.

Eftersom Linköping drabbats av upprepade ungdomsrån på senare tid behövs hårdare åtgärder. Vi kan aldrig acceptera den utveckling vi ser nu. Det förebyggande arbetet är alltid det mest effektiva, men vi behöver även göra följande:

Fotboja
Sedan 1 januari kan unga som begår allvarliga brott dömas till övervakning med fotboja. Kommunen ska därför omedelbart ge socialtjänsten resurserna som krävs för att kunna svara upp mot ungdomarna i Linköping som framöver kommer dömas till den här påföljden.

Socialsekreterare på polisstationen
När ungdomar anhålls eller häktas är det viktigt att direkt sätta in rätt resurser för att få dem att lämna den kriminella banan. Vi vill därför att Linköpings kommun tar initiativ till en gemensam arbetsplats för kommun- och polisanställda. I Södertälje har kommunen en socialinsatsgrupp som sitter hos polisen. Den nära kontakten mellan socialtjänst och polis gör att socialtjänsten får bättre förutsättning att förhindra att den unga fortsätter med kriminalitet.

Mer kameraövervakning på utsatta platser
Övervakningskameror kan både ha en avskräckande effekt och vara till hjälp när det saknas vittnen. Därför ska Linköpings kommun finansiera fler trygghetskameror som sätts upp på platser som bestäms i samråd med polisen.