Ta tillbaka städningen i kommunal regi

För att få bukt med oseriösa företag och förbättra kvalitén vill vi att all städning på kommunens förskolor och skolor återgår i kommunal regi.

Flera års effektiviseringar inom skolan har lett till att det idag finns få vuxna som kan skapa trygghet i korridorer och liknande miljöer. De som finns är ofta knutna till undervisningen.

Mycket av städningen i skolans lokaler sker dessutom utanför skoltid, vilket gör att det ofta hinner bli smutsigt eller nedskräpat under dagen.    

Rektorer vittnar om dålig insyn i hur städningen genomförs. Genom att ta över skolstädningen i kommunal regi tar vi tillbaka kontrollen.     

Städbranschen är en bransch som i stor omfattning drabbas av fusk. Det sker i form av bland annat människohandel, bolagsplundring och låga löner. Resurser att följa upp de upphandlade bolagen finns varken hos Linköpings kommun eller hos andra myndigheter. 

Upphandlingar leder till en prispress som spär på fusk och skapar sämre kvalitet i städningen. Tar vi över lokalvården i kommunal regi skulle vi förbättra arbetsmiljön avsevärt. 

Flera kommuner och regioner har redan återtagit städningen i offentlig regi, med goda resultat. Bland dessa kan nämnas Borlänge.