Ta tillbaka kontrollen över äldreomsorgen

De senaste årens utförsäljningar och besparingar har lett till att äldreomsorgen blivit ansträngd med personal som sliter hårt. Vi måste ställa hårdare krav på arbetsmiljön.

Våra äldre är inte kunder på en marknad, utan personer som behöver stöd, hjälp och omsorg. Det är på tiden att vi gör oss av med oseriösa vårdbolag som låter utdelning till aktieägarna gå före omsorgen. Privata alternativ är okej så länge de tydligt stärker kvalitén, men i Linköping har det borgerliga styret tappat kontrollen. Vi bygger därför vårt vallöfte kring att ta tillbaka kontrollen över äldreomsorgen.

  • Stoppa utförsäljningen av hemtjänsten
  • En värdig arbetsmiljö
  • Ingen vinst på de äldre
STOPPA UTFÖRSÄLJNINGEN AV HEMTJÄNSTEN

All hemtjänst i kommunal regi: Vi vill att hela hemtjänsten ska bedrivas i kommunal regi. Då är det lättare att styra så att hemtjänsten får resurserna som krävs för att personalen ska kunna utföra arbetet på ett bra sätt. Det blir även lättare att kontrollera att äldre garanteras den goda omsorg och kvalitet som Linköpings kommun borde hålla.

EN VÄRDIG ARBETSMILJÖ

Fler anställda i en underbemannad äldreomsorg: Det behövs bättre arbetsvillkor för att locka fler att söka sig till äldreomsorgen. Anställ människor permanent i stället för tillfälligt. Med bättre arbetsvillkor och mindre stress skulle vi få tillbaka personal som lämnat äldreomsorgen. 

Språk- och utbildningskrav: För att den äldre ska få god omsorg är det avgörande att personalen förstår och kan prata svenska. Därför behöver vi införa skärpta språkkrav för personalen och se till att fler anställda har rätt utbildning.

Ta bort delade turer: Delade turer innebär en flera timmar lång obetald rast, vilket inte är värdigt ett modernt arbetsliv. Vill vi att fler ska söka sig till omsorgen måste vi ta bort delade turer och införa bättre scheman där man har inflytande över sin arbetsdag. 

INGEN VINST PÅ DE ÄLDRE

Ge äldre verklig valfrihet: Att upphandlas med jämna mellanrum med återkommande personalbyten är inte valfrihet i våra ögon – det är otrygghet. För oss är valfrihet att den äldre ska kunna välja vilka aktiviteter som finns, vilken mat som ska serveras, och gärna veta vem som kommer och hjälper en idag, inte att tvingas lägga energi på att välja mellan olika privata företag.

Släng ut vinsthungriga bolag: Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera att vårdbolagens vinster går före den äldres rätt till god omsorg. Bryt avtalen med vårdbolag som sätter vinst framför den äldre. Det är värt att betala ett vite om det är vad som krävs. Den äldres rätt till god omsorg ska vid varje läge gå först.

Sluta snåla på våra äldre: Vi vill istället skapa en omsorg som alla kan vara trygga i, oavsett livssituation och plånbok. Därför vill vi stoppa besparingarna på äldreomsorgen, för att anställa fler samt erbjuda de äldre högre livskvalitet.