Stoppa kriminella aktörer i kommunens byggprojekt

Hälften av alla byggföretag som gick i konkurs 2020 var oseriösa med uteblivna skatteinbetalningar. Sådana aktörer ska inte kunna anlitas av våra kommunala bolag.

Linköpings kommun behöver en separat organisation som kan utföra kontroller på plats för att se vilka som rör sig på våra byggarbetsplatser. Vi behöver få insyn i hela ledet från huvudentreprenör till underentreprenör.

Byggbranschen dras med stora problem i form av osund konkurrens och oseriösa aktörer. Ibland rör det sig om rentav kriminella aktörer som skapar effektiva brottsupplägg. Problemet är omfattande, vilket leder till en farlig arbetsmiljö och att seriösa företag konkurreras ut. Dessutom går samhället och vår välfärd miste om stora mängder skattemedel.

Vi anser också att tydliga och kännbara viten ska betalas av företag som ägnar sig åt avtalsbrott i Linköpings kommun.

Vill du läsa mer om vårt förslag? Klicka här.