Stärk polisnärvaron i Linköping

Kommunen bör driva på för fler lokala polisstationer i Linköping, och för att poliserna ska få bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Bakgrunden är en rapport från Riksrevisionen som släpptes i november 2020. Där framgick att bemanningen av poliser i utsatta områden är otillräcklig.

Eftersom Linköping är Sveriges femte största kommun, med ett särskilt utsatt område, anser vi att frågan ska prioriteras. Den 9 december lämnade vi därför in en motion om att kommunen bör kontakta Polismyndigheten för att upprätta fler lokala polisstationer i stadsdelar och på mindre orter, samt att tillsammans stärka den lokala polisens arbete.

Riksrevisionens rapport visar även att kameror kan underlätta polisens arbete, men alla sådana förslag ignoreras av Linköpings borgerliga styre. Nu senast vår motion att sätta upp kameror utanför skolor som drabbats av skadegörelse.