Snåla inte på förskolan

Under en hel höst har Alliansen sett på medan förskolan i Linköping tvingats till besparingar. Slutligen valde de att täppa till de ekonomiska hålen men skadan är redan skedd.

Det borgerliga styrets sätt att hantera krisen i förskolan under hösten har varit bedrövligt. Personal har fått sägas upp och omplaceras, barngrupper har slagits sönder. I bland annat Corren har föräldrar larmat om ökad stress som går ut över barnen.

Den akuta situationen i förskolan uppstod när Linköping fick mindre pengar i statsbidrag. Detta har varit känt sedan länge och redan i somras skrev rektorerna ett öppet brev till det borgerliga styret där de bad om mer pengar till förskolan. Vi minns alla hur näringslivet i Linköping snabbt fick hjälp när företagen krisade efter pandemin, men när det handlar om förskolan gäller tydligen inte samma sak.

Att agera på det sätt som Alliansen gjort visar ett arrogant och otydligt ledarskap. Nu har besparingarna redan genomförts och skadan är skedd. Personal är flyttad eller uppsagd – helt i onödan. Vi är rädda att det kommer innebära att vi tappar erfaren och duktig personal som inte orkar längre. Så kan vi inte ha det, förskolan behöver förutsättningar att göra ett bra jobb.

Vi socialdemokrater föreslår nu en satsning på 50 miljoner kronor per år som ska rusta förskolan långsiktigt. Det räcker inte att enbart täcka upp för statsbidragen.

I tre punkter följer en sammanfattning av vad vi vill göra:

  • Höj grundbemanningen i förskolan för att minska barngrupperna.
  • Skapa en vikariepool där personalen får fasta anställningar på heltid, och där den som behöver komplettera sin utbildning får göra det på arbetstid. Exempelvis inom bristande språkkunskaper. 
  • Ge möjlighet till vidareutbildning för förskolans övriga personal.