Foto: Anders Löwdin

Skolan ska tillbaka till ordning och studiero

Vi bygger vårt vallöfte på att öka ordningen och studieron i Linköpings skolor. Det ska vara tryggt och drogfritt samt lugnt i klassrummet.

Även om Linköping har en lång tradition som lärdomsstad har kommunen tappat kraftigt i nationella rankningar de senaste åren, bland annat Lärarförbundets. Flera fall av stök och våldsincidenter har också förekommit. Vi tror att en del av lösningen är mer enskilt elevstöd men också att lägga mer resurser på att bekämpa kriminalitet redan i skolan.

Våra vallöften är:

  • Tryggt och drogfritt
  • Lugn i klassrummet 
TRYGGT OCH DROGFRITT

Nolltolerans mot narkotika: Låt narkotikahundar genomsöka skolor regelbundet. Elevskåp används som förvaringsplats för narkotika, därför ska det vara möjligt att öppna ett elevskåp utan att polisen ska behöva vara med.

Socialsekreterare i skolan: För att tidigt fånga upp elever som är på väg att hamna fel i livet vill vi ha socialsekreterare som jobbar på plats i skolan. Det ska i första hand ske på skolor där det finns större behov.

Obligatoriska hälsosamtal i gymnasiet: Alla elever på gymnasiet ska ha ett obligatoriskt hälsosamtal med kurator, som arrangeras via elevhälsan. Syftet är att minska den psykiska ohälsan  bland unga. 

LUGN I KLASSRUMMET

Mer stöd i enskilda grupper: Alla elever ska ha en plats i skolan, men det betyder inte att alla alltid ska sitta i samma klassrum. Vi vill införa mer elevstöd i enskilda grupper eftersom det skulle förbättra studieron för många – både för klassen som helhet och eleven som annars hade stört ordningen.

Bygg ut fler platser på resursskolorna: Resursskolorna i Linköping är till för elever i årskurs 1-9 med psykosociala problem som behöver extra stöd under en begränsad tid, för att sedan kunna återgå till vanlig undervisning. Vi kommer bygga ut platserna på resursskolorna om vi vinner valet. 

Frukost i skolan: Vi vill införa frukost på skolor där det finns behov. Frukosten är för elever som av olika anledningar inte får i sig det hemma. Elever som inte fått i sig sitt första mål tappar i koncentration och missar viktig undervisning.