Samlad offensiv mot våld och segregation

Gängkriminaliteten gör människor till brottsoffer och dödsoffer. Vi vill bryta parallellsamhället, ta hårdare tag mot gängkriminella och stoppa nyrekryteringen till gängen.

Vi kan inte acceptera att ett fåtal kriminella förstör för människor i hela bostadsområden. Kommunen behöver sätta in akuta åtgärder här och nu, och samtidigt jobba med en långsiktig plan för att stoppa tillväxten av unga kriminella. Vårt vallöfte inom lag och ordning bygger på tre åtgärder:

  • Bryt parallellsamhället     
  • Hårdare tag mot kriminella
  • Stoppa nyrekryteringen till gängen

BRYT PARALLELLSAMHÄLLET

Stoppa arbetskraftsinvandringen inom låglöneyrken
Arbetskraftsinvandring ska vara ett tillskott – inte ett sätt att utnyttja människor. Det är orimligt att människor kommer hit för att slita för låga löner och usla villkor. Yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa i Linköping. Kommunen ska göra fler kontroller på olika arbetsplatser tillsammans med berörda myndigheter för att hitta människor som jobbar under illegala förhållanden.

Få bort svarta hyreskontrakt
Handel med svarta hyreskontrakt är ett växande problem och leder till att utsatta grupper utnyttjas av hänsynslösa, ibland kriminella, personer. Linköpings kommun ska inleda ett samarbete med Skatteverket och Polismyndigheten för att upptäcka svarta hyreskontrakt. Då förbättras även möjligheten att utvisa personer som inte har rätt att vistas i Sverige.

Inga asylsökande i utsatta stadsdelar
Den som ansökt om asyl i Sverige bör bo på Migrationsverkets boenden i väntan på besked. Den nuvarande lagstiftningen gör istället att man kan bosätta sig ute i samhället, vilket förvärrar segregationen och leder till svarta jobb och svarta hyreskontrakt. I väntan på att lagstiftningen ska ändras vill vi undanta Skäggetorp, Berga och Ryd från EBO-lagen. Det innebär att asylsökande som väljer att bosätta sig i dessa stadsdelar mister rätten till sin dagersättning. Det är det verktyg vi har att ta till som kommun.    

HÅRDARE TAG MOT KRIMINELLA

Kameror på brottsutsatta platser
Övervakningskameror får ingen att lämna kriminaliteten, men kan vara till stor hjälp att klara upp brott när det saknas vittnen. Vi vill därför sätta övervakningskameror på brottsutsatta platser. Det kan vara i stadsdelscentrum där det förekommer öppen droghandel eller utanför skolbyggnader och förskolor som utsatts för skadegörelse och där gängen lämnat kvar farliga föremål på gårdarna.

Lokala polisstationer
I Linköping finns stadsdelar där det bor lika många som i en mindre svensk kommun, men utan en enda lokal polis. Samtidigt finns en tystnadskultur som gör att människor inte vågar vittna när grova brott begås. Polisen kan inte fortsätta komma först när brotten begås, därför behövs fasta polisstationer i utsatta stadsdelar. Med en närvarande polis i vardagen byggs förtroende till invånarna och fler kommer förmodligen lämna tips. Linköpings kommun ska ta initiativ att tillsammans med Polismyndigheten upprätta fasta polisstationer i utsatta stadsdelar.

Stoppa drogförsäljningen
Narkotikahandeln finansierar en stor del av den organiserade brottsligheten och gängkriminaliteten. Många Linköpingsbor vittnar dessutom om att droghandeln blivit mer öppen. Vi vill låta narkotikahundar genomsöka skolor och ungdomslokaler regelbundet. Kommunen ska göra ett handslag med restaurang- och krogägare för narkotikafria arbetsplatser. Fler branscher ska omfattas i ett senare skede. Vi vill också att kommunen börjar testa avloppsvattnet på stadsdelsnivå för att mäta spåren av olika substanser i olika områden. Då blir det lättare att kartlägga vilka åtgärder vi ska sätta in i olika kommundelar.

STOPPA NYREKRYTERINGEN TILL GÄNGEN

Integration och föräldraansvar
Många unga som dras in i kriminalitet lever i trångboddhet och ekonomisk utsatthet. Ofta saknas en närvarande pappa. Med föräldrar som jobbar och vet hur svenska samhället fungerar ökar chansen att barnen klarar skolan och undviker destruktiva miljöer. Vi vill därför införa krav på sysselsättning inom två veckor för alla med försörjningsstöd. Det kan vara en föräldrautbildning som särskilt riktar sig till nyanlända. Vi behöver vara tydliga med att barnuppfostran ligger hos båda föräldrarna när man kommer till Sverige.

Socialtjänst i utsatta stadsdelar
Socialtjänsten ska få nya lokaler som ligger i utsatta stadsdelar. Syftet är att komma närmare invånarna för att tidigt fånga upp unga som far illa, till exempel barn i kriminella miljöer. I de fall det handlar om kriminella familjer måste samhället i högre utsträckning omhänderta barnen. Det finns även föräldrar som desperat försöker få barnen på rätt bana, och därför behöver tätare kontakt och stöd från socialtjänsten. Dessutom ökar chansen att tidigt upptäcka narkotikaproblematik, som går hand i hand med den organiserade brottsligheten.

Inför Sluta Skjut
Samhället behöver punktmarkera de kriminella. Linköpings kommun ska tillsammans med polisen och kriminalvården införa arbetsmetoden Sluta skjut för att stoppa den grova brottsligheten. Arbetet sker genom direktkommunikation med de kriminella individerna, för det rör sig ofta om fåtal personer som står för det grova våldet. I arbetet ingår stöd att lämna kriminaliteten.