Säkra vattenkvaliteten i Linköpings sjöar och åar

Längre torrperioder kan ge försämrad kvalitet i våra sjöar och åar, därför bör kommunen redan nu ser till att det inte finns grundvattenstörande verksamheter i Linköping.

IPCC understryker i sin senaste rapport att vi måste vara beredda på att regnmängderna kommer öka, men även perioderna av torka. Det kan leda till sinande grundvattentäkter och sämre vattenkvalitet i ytvattentäkter med ökade bakteriehalter och algblomning i perioder.

Det kommer därför vara nödvändigt att ha god vattenkvalitet i sjöar och åar samt att vi inte riskerar grundvattnet i kommunen.

Vi vill därför att kommunen gör en riskbedömning av grundvattenstörande verksamheter, det kan till exempel handla om utvinning av berggrundsmaterial.