Polisens lista är inte problemet

Skäggetorp ska bort från listan över särskilt utsatta områden, men det är fel av Niklas Borg (M) att föreslå att listan borde avskaffas.

Vad som behövs är en politisk vilja att göra Skäggetorp tryggare och se till att området tas bort från listan. Socialdemokraterna i Linköping presenterar därför fem åtgärder som ska göra att Skäggetorp slutar klassas som ett särskilt utsatt område.

– Jag håller inte med Niklas Borg om att listan borde tas bort. Inget blir bättre av att vi blundar för hur läget är i våra utsatta stadsdelar. Allra minst blir det bättre för Skäggetorpsborna, säger Kristina Edlund (S).

Skäggetorp har potential. Till skillnad från liknande områden i Sverige har det inte funnits problem med stenkastning mot polis, ambulans och bussar. Skäggetorp ska inte behöva klassas som särskilt utsatt.

Fem insatser för ett tryggare Skäggetorp

 

 1. Fler kameror där det behövs
  Stärk tryggheten med ökad kamerabevakning på utsatta platser och affärsområden. Eftersom många är rädda att vittna kan kameror vara till hjälp i en rättsprocess.
 2. Fler poliser i stadsdelarna
  Droghandel ska inte förekomma på gator och gårdar där det bor barnfamiljer och pensionärer. Fler patrullerande poliser ska därför placeras i Skäggetorp när de utökade statliga polisresurserna kommer. Trafikkontroller är också en effektiv metod. Gärna en lokal polisstation.
 3. Mer blandad bebyggelse
  Skäggetorp ska bindas närmare city och Tornby med fortsatta satsningar på ny och fräsch bebyggelse. Förra mandatperioden planlade vi bland annat radhus, mer sådant behövs för att öka attraktiviteten för området.
 4. Fler vuxna ute
  Många i Skäggetorp har ett kunnande och driv som kan skapa förändring. Det kan handla om nattvandrande vuxna som är bekanta med ungdomar på glid. Därför ska det från politiskt håll tas närmare kontakt med Skäggetorpsborna.
 5. Mer kommunal verksamhet nära människorna
  Förra mandatperioden stärkte vi kommunens närvaro i olika kommundelar, bland annat genom att socialtjänsten flyttades till Berga och Lambohov. Utplacering av mer kommunal verksamhet ska även ske i Skäggetorp.