Öronmärk bostäder åt våldsutsatta kvinnor

Vi vill att kommunen stöttar kvinnojourerna med akutboenden och permanenta bostadskontrakt. Syftet är att göra det enklare att bygga ett nytt liv för den som lämnat en våldsam relation.

Liksom andra kommuner har Linköping problem med bostadsbrist, vilket gjort att kvinnor och barn som akut behöver komma bort från hemmet ibland placeras på hotell, vandrarhem eller i bostäder med lägre standard. Sådana lösningar leder ofta till otrygghet och ökar risken att kvinnan återvänder till den destruktiva relationen.

Vi styr inte i Linköping, men får vi möjligheten att göra det kommer vi se till att kommunen avsätter ett antal akutlägenheter till kvinnojourerna. Lägenheterna ska vara fullt utrustade och kännas som ett vanligt hem.   

­Vi vill även att kommunen omfördelar en del av sina bosociala stödkontrakt till kvinnojourerna. Bosociala stödkontrakt är hyreskontrakt för utsatta grupper. Förutsatt att hyresgästen sköter sig övergår kontraktet till att bli permanent. När det gäller våldsutsatta kvinnor vill vi att kravet på att vara utan betalningsanmärkning slopas, eftersom många fråntagits kontrollen över sin ekonomi av våldsutövaren.

Fakta
Våra förslag:

  • Akutlägenheter i beredskap
    Linköpings kommun ska ha ett par akutlägenheter i beredskap åt kvinnojourerna när en kvinna eller en liten familj behöver komma bort. Lägenheterna ska ha samma standard som ett vanligt hem.
  • Omfördelning av bosociala stödkontrakt till kvinnojourerna
    En del av kommunens bosociala stödkontrakten ska omfördelas till kvinnojourerna. Kravet på att vara utan betalningsanmärkning ska inte gälla kvinnor som flytt våld i nära relation, eftersom många också utsatts för ekonomiskt våld. Ett bosocialt stödkontrakt övergår till att bli permanent om hyresgästen sköter sig.
  • Bo kvar-garanti hos Stångåstaden
    Stångåstaden ska skyndsamt utreda möjligheten att införa en bo kvar-garanti, vilket innebär att hyreskontraktet överlåts till den våldsutsatta personen om partnern döms för våld i nära relation.