Obligatorisk föräldrautbildning för nyanlända

På grund av svag anknytning till det svenska samhället och bristande språkkunskaper kan många föräldrar inte ge sina barn tillräckligt stöd. Vi vill att kommunen erbjuder en föräldrautbildning för nyanlända som ska bli obligatorisk om man har försörjningsstöd.

Vi har lämnat in en motion om att starta en föräldrautbildning för nyanlända som ska bli obligatorisk för dem med försörjningsstöd. Utbildningen ska riktas till vårdnadshavare som kommit till Sverige de senaste fem åren.

Utbetalningen av försörjningsstödet ska villkoras med deltagande.

Sveriges integrationsproblem blev extra aktuella i samband med en desinformationskampanj mot den svenska socialtjänsten, som spreds på utländska plattformar i år. Linköpings kommun erbjuder idag flera föräldrautbildningar, men de är frivilliga och når inte dem med störst behov.

Barnens skolgång och möjligheter i livet påverkas negativt om föräldrarna inte har kunskap om samhället. Om värderingar, samt vilka lagar och regler som gäller här. Ska vi bryta segregationen måste vi fånga upp problemet.

Utmaningarna ser olika ut, och handlar om allt från att barnaga är förbjudet i Sverige till att öka kunskapen om hur myndigheter fungerar. När ett barn hamnar snett saknas många gånger en närvarande pappa. Ansvaret för barnuppfostran ligger hos båda föräldrarna, och det behöver vi vara tydliga med när man kommer till Sverige.