Ingen socialdemokrati utan fika och kakor. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Obligatorisk föräldrautbildning för nyanlända

På grund av svag anknytning till det svenska samhället och bristande språkkunskaper kan många föräldrar inte ge sina barn tillräckligt stöd. Vi vill att kommunen erbjuder en föräldrautbildning för nyanlända som ska bli obligatorisk om man har försörjningsstöd.

Frågan har blivit extra aktuell de senaste veckorna i och med den omfattande desinformationskampanjen mot den svenska socialtjänsten, som sprids på utländska plattformar. Linköpings kommun erbjuder idag flera föräldrautbildningar, men de är frivilliga och når inte dem med störst behov.

Vi har därför lämnat in en motion om att starta en föräldrautbildning för nyanlända som ska bli obligatorisk för dem med försörjningsstöd. Utbildningen ska riktas till vårdnadshavare som kommit till Sverige de senaste fem åren. Utbetalningen av försörjningsstödet ska villkoras med deltagande.

Barnens skolgång och möjligheter i livet påverkas negativt om föräldrarna inte har kunskap om samhället. Ska vi bryta segregationen måste vi fånga upp det här problemet.

Utmaningarna ser olika ut, och handlar om allt från att barnaga är förbjudet i Sverige till att öka kunskapen om hur myndigheter fungerar. När ett barn hamnar snett saknas många gånger en närvarande pappa. Ansvaret för barnuppfostran ligger hos båda föräldrarna, och det behöver vi vara tydliga med när man kommer till Sverige.

 

facebook Twitter Email