Nya kommunalråd och gruppledare

Socialdemokraterna i Linköping har utsett vilka som ska företräda partiet mandatperioden 2018-2022. Därmed har kommunalråd, gruppledare samt ledamöter och ersättare till nämnderna valts.

Kristina Edlund får fortsatt förtroende som gruppledare för Socialdemokraterna i Linköping. Hon valdes även till kommunalråd och får sällskap av Elias Aguirre, Mikael Sanfridson och Mari Hultgren. Totalt har Socialdemokraterna fyra kommunalråd.

Socialdemokraterna kommer även ha posterna som vice ordförande i samtliga nämnder och bolag i Linköping, förutom i bygg- och miljönämnden samt i Tekniska verken. Där kommer istället Miljöpartiet ha posterna som vice ordförande.

Vi kommer utgöra en stark opposition i Linköping kommande mandatperiod.

Gruppledare för Socialdemokraterna mandatperioden 2018-2022:

Kommunstyrelsen: Kristina Edlund (kommunalråd)

Barn- och ungdomsnämnden: Elias Aguirre (kommunalråd)

Äldrenämnden: Mikael Sanfridson (kommunalråd)

Samhällsbyggnadsnämnden: Mari Hultgren (kommunalråd)

Arbetsmarknadsnämnden: Ali Hajar

Social- och omsorgsnämnden: Lotta Bäckman

Bildningsnämnden: Jonatan Hermansson

Valnämnden: Süreyya Kurdi

Kultur- och fritidsnämnden: Niklas Nåbo

Överförmyndarnämnden: Nicolina Friström

Bygg- och miljönämnden: Peter Hult