Rågsveds äldre Boende Foto & Copyright: Martina Huber/Socialdemokraterna

Nu införs rätt till heltid i Linköpings kommun

Rätt till heltid är en jämställdhetsfråga och blir nu verklighet i Linköpings kommun. Samtidigt uppfyller vi ett viktigt löfte från valrörelsen.

Koalition för Linköping har under mandatperioden arbetat med frågan om rätt till heltid/önskad sysselsättningsgrad i Linköping. Under 2016 öppnades demensboendet Sandrinoparken som var först ut med att införa önskad sysselsättningsgrad för samtliga anställda. Projektet visade sig vara lyckat.

– Med rätt till heltid kan jämställdheten öka i samhället samtidigt som det blir lättare för anställda i kvinnodominerade yrken att ha en inkomst som man kan försörja sig på. Samtidigt tar vi viktiga steg för att bli en mer attraktiv kommun där fler vill jobba för ett bättre välfärd, säger Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande.

Därför fattar idag kommunstyrelsen beslut om att införa rätt till heltid i hela Linköpings kommun. I det första steget, från den 1 januari 2018, införs det på omsorgs- och äldreförvaltningen, socialförvaltningen, kommunledningens förvaltning, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och inom Leanlinks affärsområden LK-data samt Stöd och service. På de andra förvaltningarna behöver förutsättningarna utredas ytterligare, vilket är klart under tidig vår 2018. Samtidigt påbörjas nu fyra pilotprojekt inom utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, Leanlinks äldreomsorg samt Kost och restaurang.