Nu får alla barn rätt att gå i förskolan varje dag

Från och med 1 februari 2018 erbjuder vi alla barn i Linköpings kommun 20 timmars förskola per vecka.

Svensk förskola är unik. Den baseras på en läroplan, personalen är välutbildad och utöver det pedagogiska arbetet stärker den barnens sociala utveckling och förmåga att ta till sig ny kunskap.

Särskilt viktig är förskolan för barn som kommer från studieovana hem eller som inte naturligt får med sig svenska språket.

Därför erbjuder vi alla barn i Linköping att gå i förskola varje dag. Det gör vi genom att utöka tiden för barn med hemmavarande föräldrar från 15 till 20 timmar i veckan. På så sätt väger vi upp barnens rätt till utveckling parallellt med föräldrarnas omsorgsbehov. Fler barn får möjlighet att ta del av förskolans verksamhet oavsett föräldrarnas sysselsättning.

Kunskapsresultaten i Linköping behöver höjas och där har förskolan en viktig roll. De senaste åren, då vi haft förmånen att få styra kommunen, har vi gjort stora investeringar i förskolan. Genom att satsa på mer personal och mindre barngrupper förbättras barnens möjlighet att ta till sig den pedagogiska verksamheten.

Självklart kommer Barn- och ungdomsnämnden att noggrant följa utfallet av den utökade vistelsetiden. Vi behöver också fortsätta arbetet med att minska barngruppernas storlek, förbättra arbetsmiljön och medarbetarnas möjlighet att planera verksamheten.