Mer än 1000 byggda bostäder 2017

I valrörelsen lovade vi 1000 färdigställda bostäder per år i Linköping. Till och med augusti har 1447 bostäder byggts, vilket innebär att vi uppfyller ytterligare ett vallöfte.

Bostadsbyggandet är rekordhögt i Linköping. Till och med augusti har nästan 1500 bostäder färdigställts vilket innebär att vi för andra året i rad uppfyller vårt vallöfte om 1000 byggda bostäder per år.

Fler bostäder behövs i Linköping för att fler jobb ska kunna skapas och för att våra företag ska kunna fortsätta växa. Bostadsbristen har utgjort ett hinder för personer som vill flytta till Linköping, något som vi arbetar hårt med att komma till rätta med.

Vill du veta mer? Lyssna här på kommunalråd Elias Aguirre i P4.