Man kan inte skylla kriminalitet på fattigdom

Vi behöver lägga mer fokus på föräldraansvaret när det gäller problematiken med ungdomsbrottslighet och skjutningar. Vi har flera förslag vi vill införa i Linköping.

Socioekonomi och klass är bara en av flera orsaker till varför unga dras in i kriminalitet. Många unga som blir kriminella har till exempel en frånvarande pappa. Många gånger bor pappan inte ens i Sverige.

Vi behöver bli tydligare med att både kvinnan och mannen förväntas vara en aktiv förälder när man kommer som nyanländ till Sverige. Att man behöver lära sig språket samt att både kvinnan och mannen ska ut på arbetsmarknaden. Det handlar inte om att peka ut nyanlända som ett problem, utan om att lösa problemen som finns idag och ge alla barn en bra start i livet. Barn ska exempelvis inte behöva agera tolk åt sina föräldrar.

Detta vill vi se:

  • Aktivitetsplikt inom två veckor för alla med försörjningsstöd.
  • En särskild föräldrautbildning för nyanlända, som blir obligatorisk om man har försörjningsstöd.
  • Möjlighet för socialtjänsten att göra insatser utan föräldrarnas samtycke.
  • Socialsekreterare som har sin permanenta arbetsplats i utsatta stadsdelar.