Linköping kan bättre

Vårt budgetförslag för 2022 är klart. Det är en matig budget som spänner över olika områden, som att bekämpa narkotikan och kriminaliteten i samhället till att växla upp klimatarbetet.

I år har vi valt att fokusera extra på fyra områden som vi ser behöver prioriteras:

  • Narkotika
  • Migration
  • Välfärdsarbetarnas villkor
  • Välfärdsbrott

Det finns två olika sidor av Linköping. Å ena sidan är vi kommunen med det stora universitet, ett välmående näringsliv, låg arbetslöshet och en allmänt hög utbildningsnivå. Samtidigt är segregationen kraftig med stadsdelar där det förekommer öppen narkotikahandel och konflikter som gått så långt att människor skjutits ihjäl. När vi är ute är det också tydligt hur svårt det är att använda sig av svenska för att kunna kommunicera. I andra stadsdelar ligger villatomterna på rad och levnadsstandarden är hög.

Ska vi minska ojämlikheten och klassklyftorna måste vi se problemen vi står inför, välfärden och tryggheten behöver stärkas, svenskkunskaperna behöver förbättras, och det snabbt. För att bryta segregationen behövs ett långsiktigt arbete men det är också viktigt att kunna sätta hårt mot hårt när säkerheten hotas och otryggheten ökar. Vår budget fokuserar på både och, och det är just det som är styrkan i socialdemokratisk politik.

Men vi får inte glömma allt som går bra i Sverige och Linköping. Vi lever i ett fantastiskt land med ett fint välfärdssystem. Linköping är en kommun som har framtiden för sig och det som inte fungerar går att vända.

Detta är en oppositionsbudget eftersom Linköping har ett borgerligt styre.

Läs budgeten här