Dags att lägga ner nollningen

Linköpings kommun bör avskaffa nollningstraditionen på gymnasieskolan. Bakgrunden är de återkommande problemen med fylla och omhändertaganden.

Inför årets nollningsaktiviteter uppmanade vi socialdemokrater Alliansstyret att stoppa nollningen. En viktig orsak var den senaste tidens skjutningar och den ökande smittspridningen av Covid19. Nollningen genomfördes dock som vanligt.

Verkligheten gav oss tyvärr rätt även i år. Polisen har larmat om fylla, stök och omhändertaganden. De var tydliga med att de inte hann med både nollningen och den oroliga situationen som uppstått efter skjutningarna i Berga och Skäggetorp.

Vi anser att introduktionen av nya elever i gymnasiet framöver enbart ska göras av skolans personal. Linköpings gymnasieskolor inte ska vara en del i att upprätthålla traditionen där tonåringar ansvarar för att ge andra tonåringar en introduktion.

Det är dags att bryta den långa traditionen av inspark till gymnasiet eftersom den alltid urartar i förnedring, glåpord och fylla. Kommunen ska inte stödja det.

Våra förslag i korthet: 

  • Att Linköpings kommun omedelbart avskaffar faddersystemen vid samtliga kommunala skolor.
  • Att introduktionen av nya elever till gymnasiet framöver enbart görs i skolans regi, av skolans personal.
  • Att medel avsätts för aktiviteter som klassen/ettorna i gymnasiet kan göra enskilt, till exempel en övernattning på lägergård.
  • Att Utbildningsförvaltningen uppdras att sjösätta ett flerårigt arbete för att i samverkan med kommunens säkerhetsavdelning och polisen säkra tryggheten på gator och torg med målet att avskaffa den destruktiva kulturen med nollningsaktiviteter utanför skoltid.