Barn i ekonomisk utsatthet ska få kraftig rabatt i kulturskolan

Från och med hösten 2023 kommer barn från familjer med låg inkomst få cirka 80 procents rabatt på kulturskolans terminsavgifter. Syftet med rabatten är att fler från socioekonomiskt utsatta områden ska få en meningsfull fritid.

För att vara berättigad den lägre avgiften ska hushållets sammanlagda inkomst uppgå till max 26 250 kronor per månad. Beslutet togs på kultur- och fritidsnämndens sammanträde torsdag 16 februari, där Lotta Bäckman (S), är nytillträdd ordförande sedan årsskiftet.

Kulturskolan har även ett system där en familj med flera barn i verksamheten får syskonrabatt. Det systemet kommer behållas för familjer som betalar full avgift.