Inga utsatta områden 2030

2021 drabbades vår kommun av 13 skjutningar, vilket är extremt. Gängkriminaliteten tar tid att få bort, därför anser vi att ett rimligt mål är att Linköping inte ska ha något utsatt område 2030.

Att uppnå målet kräver ett långsiktigt arbete, därför föreslår vi 50 miljoner kronor som ska kunna användas under flera års tid riktat mot trygghet.

Vi vill använda oss av metoden Orten bortom våldet, som är ett helhetsgrepp för att få bort våld och kriminalitet från samhället. Här finns inga enkla lösningar, strategin kan sammanfattas i sju punkter:

  • Stoppa våldet och återerövra det offentliga rummet.
  • Se till att skolan fungerar, i synnerhet för svaga och utsatta grupper.
  • Det offentliga ska ha familjen som utgångspunkt, i stället för att enbart se till individen. Familjen behöver fungera i sin helhet.
  • Stöd föräldrar i föräldraskapet, så de i sin tur stöttar barnens skolgång och sätter gränser.
  • Skapa ett anständigt boende utan social utrensning. Rusta upp den yttre miljön.
  • Skapa arbetstillfällen. Föräldrar som arbetar blir förebilder för barnen.
  • Skapa en meningsfull fritid för unga så de inte vistas i osunda miljöer.

Vad vi konkret vill göra i Linköping kan ni läsa i vår senaste oppositionsbudget